Vind de 20 grootste bestanden op je Linux server

Vind de 20 grootste bestanden op je Linux server

Handig als je server weer eens is vol gelopen.

Inverband met mijn werk loop ik vaak tegen het probleem aan dat de Linux server van een klant is vol gelopen met log files of ander sinds onnodige bestanden. Omdat ik hier vaak tegen aan loop dacht ik, ik schrijf er even een post over omdat er vast andere mensen zijn met het zelfde probleem.

find . -type f -print0 | xargs -0 du -s | sort -n | tail -20 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}