Virtuele IP-adressen koppelen

Virtuele IP-adressen koppelen

Aan Ubuntu netwerk interface

Moeite met het toevoegen van IP-adressen aan je webserver? Ik heb het voormekaar gekregen, na veel zoeken op Google is het me gelukt!

Hoe heb ik het gedaan? Eigenlijk is het heel simpel, je moet alleen even weten hoe het moet, en ja hier ben ik best een tijdje mee bezig geweest. Begin met het open van de network interfaces van je server, dit doe je met het volgende commando, gebruik sudo want alleen root mag het bestand opslaan, ik maak gebruik van nano maar je kunt het natuurlijk ook met vi doen.

sudo nano /etc/network/interfaces

Als het goed is krijg je vervolgens het volgende te zien.

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
        address         xxx.xxx.xxx.1
        netmask         255.255.255.0
        gateway         xxx.xxx.xxx.xxx
        broadcast       xxx.xxx.xxx.255

Ik heb inplaats van mijn ip-adressen xx-en ingevuld. Om nu virtuele ip-adressen toetevoegen moet je het volgende doen.Voeg achter "auto eth0" de namen van de nieuwe interfaces toe, bijvoorbeeld "eth0:1" en "eth0:2".

In mijn geval heb ik 2 extra adressen toegevoegd maar het werkt het zelfde voor 1 extra of hoeveel dan ook. Voeg vervolgend onder het broadcast van je eth0 het adres van de nieuwe interface toe, voorbeeld:

iface eth0:0 inet static
        address         xxx.xxx.xxx.2
        netmask         255.255.255.0
        broadcast       xxx.xxx.xxx.255

Let op! de naam van de interface moet overeenkomen met wat je hebt ingevuld achter "auto eht0" en de nieuwe interface heeft geen gateway. Als je de zelfde gateway insteld als eht0 krijg je straks een foutmelding. Doe dit voor alle nieuwe interfaces mijn bestand ziet er als volgt uit:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0 eth0:1 eth0:2
iface eth0 inet static
        address         xxx.xxx.xxx.1
        netmask         255.255.255.0
        gateway         xxx.xxx.xxx.xxx
        broadcast       xxx.xxx.xxx.255

iface eth0:0 inet static
        address         xxx.xxx.xxx.2
        netmask         255.255.255.0
        broadcast       xxx.xxx.xxx.255

iface eth0:1 inet static
        address         xxx.xxx.xxx.3
        netmask         255.255.255.0
        broadcast       xxx.xxx.xxx.255

iface eth0:2 inet static
        address         xxx.xxx.xxx.4
        netmask         255.255.255.0
        broadcast       xxx.xxx.xxx.255

Start vervolgens je netwerk opnieuw met het volgende comando

sudo /etc/init.d/networking restart

And you're done!